ميرَوَم ,ميرَوَم دِلَم
مشهَد کِه ميرَوَم دِلَم آرام ميشوَد
با ذِکرِ يا رِضا هَمه چيز خوب ميشوَد

مَشهَد کِه ميرَوَم دِلَم اِنگار کَربَلاست 
سَر تا سَرِ حَرَم هَمِه جا روضِه اي بِه پاست

مَشهَد کِه ميرَوَم بِه خيالَم کِه مَکِه اَم
حاجي شُدَم بِه دورِ خُدا سير، گَشتِه اَم

مَشهَد کِه ميرَوَم غَريبانه ميشوَم
وَقتِ اَذان کِه شُد پُر اَز نالِه ميشَوَم

َمشهَد کِه ميرَوَم هَمه ي ديدِه ها تَر اَست 
زائِر دَخيلِ پَنجَرِه فولاد نِشَستِه اَست

گُفتَم زِ مَشهَدُو دِلِ مَن رَفت کَربَلا 
خاصيتِ رِضاست کَربَلا ميبَرَد مَرا
منبع اصلی مطلب : sepahan veldan
برچسب ها : ميرَوَم ,ميرَوَم دِلَم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : ِیا امـــــــــــــــــــــــــام رضـــــــــــــــــــــــــا